header

Waar gaat het gesprek over in Hoofddorp Zuid-West?

Hoofddorp zuid-west is een stedelijk gebied in de Haarlemmermeer.

De gebiedsmanager is Hannie van de Bosch. Voor informatie bel 0900 1852 of mail naar hannie.van.den.bosch@haarlemmermeer.nl.

Thema

Punt van gesprek

30 km zone aanleggen

wens eigenaar:

nasleep afronden
wens belanghebbenden:
besluit:

30 km zone aanleggen

wens eigenaar:

van tekening naar realiteit
wens belanghebbenden: afspraken niet nagekomen
besluit:

Wijk ontsluiten

wens eigenaar:

ontsluiting van de wijk
wens belanghebbenden:
besluit:

Bedrijventerrein beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Hekken plaatsen

wens eigenaar:

intentieverklaring,
wens belanghebbenden: ivm eigendomsrecht niet af te dwingen
besluit:

Weg aansluiten

wens eigenaar:

maakt onderdeel uit van verkeersstudie hoofddorp zuid
wens belanghebbenden:
besluit:

Parkeerterrein verbeteren

wens eigenaar:

geen ruimte, onderzoek blauwe zone
wens belanghebbenden: scholen willen niet meewerken
besluit:

Bedrijventerrein beheren

wens eigenaar:

bedrijven voeren eigen beheer uit in zogenaamd parkmanagement:.
wens belanghebbenden:
besluit:

Bedrijventerrein beheren

wens eigenaar:

bedrijven minder parkeerruimte, handhaven op bestemmingsplan
wens belanghebbenden:
besluit:

Flats opknappen

wens eigenaar:

ymere is eigenaar flats
wens belanghebbenden: gemeente openbare ruimte opknappen en realiseren
besluit:

Park opknappen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

30 km zone aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Kruispunt herprofileren

wens eigenaar:

Gemeente:geen rotonde is te duur.
wens belanghebbenden: Bewoners: we willen geen drempels maar wel werken aan veiligheid
besluit:

Parkeerterrein aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Ouderen en gezinnen met lage inkomens ondersteunen

wens eigenaar:

sociaal domein
wens belanghebbenden:
besluit:

Terrein aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningbouwlocatie ontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Zwembad slopen

wens eigenaar:

Gemeente: sporthal blijft staan, woningbouw voor in de plaats
wens belanghebbenden:
besluit:

Weg renoveren

wens eigenaar:

gemeente:bomenplan maken
wens belanghebbenden:
besluit:

Woontoren verbouwen

wens eigenaar:

duwo
wens belanghebbenden: Woningen voor studenten tot en met 28 jaar. Er is sociale problematiek.
besluit:

Woningbouwlocatie ontwikkelen

wens eigenaar:

woningen bouwen
wens belanghebbenden: Toekomstige bewoners willen kunnen wonen
besluit:

Zendmast verplaatsen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen bouwen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: minder unheimisch maken, wijkraad zit er boven op.
besluit:

Woningen realiseren

wens eigenaar:

pand aangekocht door gemeente
wens belanghebbenden:
besluit:

Geluidsoverlast verminderen

wens eigenaar:

Bewoners: overlast schiphol grondverkeer
wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen verbeteren

wens eigenaar:

buurtgericht inkoopvoordelen, particuliere eigenaren stimuleren
wens belanghebbenden: buitenruimte heringericht, verbetering huurwoningen afgerond
besluit:

Winkelcentrum herontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen bouwen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Park ontwikkelen

wens eigenaar:

schiphol LIB wel of niet
wens belanghebbenden:
besluit:

Busbaan aanleggen

wens eigenaar:

openbaar vervoer goed uitvoeren
wens belanghebbenden: reizigers willen snel en comfortabel verplaatsen
besluit: