header

Waar gaat het gesprek over in Hoofddorp West-Boseilanden?

Hoofdorp west is stedelijke gebied in Haarlemmermeer.

De gebiedsmanager is Jo Else Seinstra. Voor informatie bel 0900 1852 of mail naar j.e.seinstra@haarlemmermeer.nl.

Thema

Punt van gesprek

30 km zone beheren

wens eigenaar:

Schouw en evaluatie 30 km zone
wens belanghebbenden:
besluit:

Electriciteitsmast (onder de grond) aanleggen

wens eigenaar:

Tennet
wens belanghebbenden: Bewoners:…
besluit:

Inwoners ontplooien

wens eigenaar:

sociale problematiek,
wens belanghebbenden: schulden, sociale, overlast
besluit: samenwerking Ymere, gemeente, politie, GGD voor gezamenlijke aanpak

woningen beheren

wens eigenaar:

RO product
wens belanghebbenden: wijkraad participatie
besluit:

Busbaan beheren

wens eigenaar:

Evaluatie 2017
wens belanghebbenden:
besluit:

Speelplaats aanleggen

wens eigenaar:

Creeeren speelvoorziening
wens belanghebbenden:
besluit:

Verkeer aanpassen


wens eigenaar:

verkeerssituatie aanpak int school winkelcentrum
wens belanghebbenden:
besluit:

Winkel bouwen


wens eigenaar:

Uitbreiding winkelaanbod
wens belanghebbenden:
besluit:

Winkelcentrum beheren


wens eigenaar:

KVO traject
wens belanghebbenden:
besluit:

Weg aanleggen

wens eigenaar:

Onderzoeken
wens belanghebbenden:
besluit:

Speelplaats aanleggen

wens eigenaar:

plan van aanpak speelvoorziening
wens belanghebbenden:
besluit:

Struiken beheren


wens eigenaar:

Haagjes bij huizen in beheer nemen.
wens belanghebbenden:
besluit:

Afval verwerken

wens eigenaar:

pilot afvalinzameling, winst uit je afval
wens belanghebbenden:
besluit:

JOP beheren

wens eigenaar:

jongerenoverlast
wens belanghebbenden:
besluit:

Inwoners ontplooien

wens eigenaar:

Mantelzorg,
wens belanghebbenden: financieel cafe, schuldpreventie,
besluit: JOGG, welzijn op recept, sociaal makelaar

Park aanleggen

wens eigenaar:

Ontwikkeling recreatiegebied
wens belanghebbenden:
besluit:

School beheren

wens eigenaar:

groot schoolplein aanleggen
wens belanghebbenden: gezonde schoolplein
besluit: afvalinzameling aanpassen

Woningen beheren

wens eigenaar:

whatssappgroep, Waaks….
wens belanghebbenden:
besluit:

Winkelcentrum beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid beheren

wens eigenaar:

beheersclub is failliet, beheer verbeteren
wens belanghebbenden: gemeente: goed functionerend beheerclub
besluit: