header

Waar gaat het gesprek over in Haarlemmermeer-zuid?

Haarlemmermeer-zuid bestaat uit vele dorpen aan de rand van de polder.

De gebiedsmanager is Jos Bontekoe. Voor informatie bel 0900 1852 of mail naar p.bontekoe@haarlemmermeer.nl.

Thema

Punt van gesprek

Electriciteitsmast plaatsen

wens eigenaar:

tennet: aanleggen
wens belanghebbenden: bewoners:
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

gemeente wil knip vanuit verkeersveiligheid
wens belanghebbenden: bewoners en ondernemers willen het niet ivm bedrijfsvoering
besluit:

Weg herprofileren

wens eigenaar:

weghalen drempels waardoor er meer verkeer over weg gaat en minder verkeer ri dijk gaat
wens belanghebbenden:
besluit:

Weg aanleggen

wens eigenaar:

gemeente, provincie
wens belanghebbenden: bewoners
besluit:

Busbaan aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Buurthuis beheren

wens eigenaar:

te weinig gebruik volgend uit inventarisatie
wens belanghebbenden:
besluit:

Buurthuis beheren

wens eigenaar:

eigenaar Hoogheemraadschap
wens belanghebbenden: integraal beoordelen
besluit:

Gebied herontwikkelen

wens eigenaar:

kleine woningbouw
wens belanghebbenden:
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

te hard gereden, lastig om obstakels aan te brengen.
wens belanghebbenden:
besluit:

Parkeerplaatsen aanpassen

wens eigenaar:

tot en met Aalsmeerderbrug
wens belanghebbenden: als gevolg van de landjes in Aalsmeer.
besluit:

Woningen bouwen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Buurthuis beheren

wens eigenaar:

gemeente: beheren
wens belanghebbenden: maatvast: beheer
besluit: zie “inventarisatie herijking maatschappelijk vastgoed”

Jongeren ontplooien

wens eigenaar:

bewoners: minder jongeren rondhangen
wens belanghebbenden:
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Grond bouwrijp maken

wens eigenaar:

gemeente: mogelijk conflict met aanleg nieuwe bennebroekerweg
wens belanghebbenden:
besluit:

Fort Aalsmeer herontwikkelen

wens eigenaar:

gemeente eigenaar
wens belanghebbenden:
besluit:

Openbare ruimte beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: landje pik
besluit:

Weg herprofileren

wens eigenaar:

gemeente: reguliere uitvoering
wens belanghebbenden: dorpsraad: discussie over uitvoering
besluit:

Rijsenhout ontwikkelen

wens eigenaar:

Rijsenhout bewoners: gallische van alle visies. Ze weten niet waar ze aan toe zijn
wens belanghebbenden: Veel eigenaren met grondposities, grote ondernemers vs kleine ondernemers, aanwijzen als innovatiegebied
besluit:

Busbaan aanleggen

wens eigenaar:

gemeente provincie noord en zuid holland
wens belanghebbenden: bewoners
besluit:

School realiseren

wens eigenaar:

gemeente moet ondersteunen
wens belanghebbenden: school wil het graag en regelt het nu zelf
besluit:

Woningen beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Speeltoestellen beheren

wens eigenaar:

gemeente: beheren
wens belanghebbenden:
besluit:

Weg herprofileren

wens eigenaar:

te hard gereden
wens belanghebbenden:
besluit:

Bewoners ontplooien

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: sociaal domein
besluit:

Begraafplaats beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen bouwen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen realiseren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Recreatiegebied ontwikkelen

wens eigenaar:

rand beoogd uitbreidingsgebied begraafplaats
wens belanghebbenden:
besluit:

Tuinbouw herontwikkelen

wens eigenaar:

grootschalig woningbouw ingewikkeld vanwege Schiphol,
wens belanghebbenden: mogelijk gewerkt aan LIB besluit
besluit: kleine herontwikkeling mogelijk maken.

Oud voetbalveld beheren

wens eigenaar:

gemeente denkt na over wat daar te doen.
wens belanghebbenden: aanleg dorpsmoestuin
besluit:

Polder beheren

wens eigenaar:

Hoogheemraadschap: Rijnland waterkering
wens belanghebbenden: bewoners: maak het toeristisch
besluit:

Weg herinrichten

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Dijk herprofileren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Speelplaats beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Startbaan vliegveld aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Ringdijk beheren

wens eigenaar:

overleg met bewoners??
wens belanghebbenden:
besluit: komt stuk in de staf

Winkel beheren

wens eigenaar:

privaat productie
wens belanghebbenden:
besluit:

Tuinbouw ontwikkelen

wens eigenaar:

er loopt juridische procedure
wens belanghebbenden: bommen weghalen
besluit:

School beheren

wens eigenaar:

zit tegen vergrijzingsnorm aan
wens belanghebbenden: als gebouw weggaat is het grote voorziening die weg is.
besluit:

School beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Startbaan beheren

wens eigenaar:

overlast opstijgend verkeer
wens belanghebbenden:
besluit:

Stroomnet beheren

wens eigenaar:

Oud electriciteitsnet
wens belanghebbenden:
besluit:

Terrein herontwikkelen

wens eigenaar:

gemeente eigenaar
wens belanghebbenden: glastuinbouw mogelijk, moestuin mogelijk
besluit:

Woningen bouwen

wens eigenaar:

nieuw participatie proces, duurzaam inrichten
wens belanghebbenden: projectontwikkelaar, gemeente en bewoners
besluit: visie ontwikkelen en gebiedskaart

Kade verplaatsen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

Het is nu rustig want brug Hillegom is dicht
wens belanghebbenden:
besluit:

Grondwater beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen realiseren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Woningen bouwen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Verkeer verminderen

wens eigenaar:

Visie op ontwikkeling verkeer op ringdijk
wens belanghebbenden: weegbrug voor vrachtwagens
besluit:

Bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid beheren

wens eigenaar:

beheersclub is failliet, beheer verbeteren
wens belanghebbenden: gemeente: goed functionerend beheerclub
besluit: