header

Waar gaat het gesprek over in Haarlemmermeer-noord?

Haarlemmermeer noord bestaat uit vele dorpen aan de rand van de polder.

De gebiedsmanager is Rik Rolleman. Voor informatie bel 0900 1852 of mail naar r.rolleman@haarlemmermeer.nl.

Thema

Punt van gesprek

Buurthuis beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Golfbaan exploiteren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Camperplaats aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Bedrijventerrein ontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Buurthuis exploiteren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Fietspad aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Centrum ontwikkelen

wens eigenaar:

Bouw dorpshuis, aanpassing openbare ruimte en winkels
wens belanghebbenden:
besluit:

weg herprofileren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Jongeren ontplooien

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: Jongeren op gezond gewicht
besluit:

kampeerplaats aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Kunstwerk aanleggen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Openbare ruimte beheren

wens eigenaar:

-Ymere: circa 400 woningen (inclusief Koopgarant) op 5431`woningen
wens belanghebbenden: woningen renoveren - hang en sluitwerk verbeteren, veiligheid voorziening aanbrengen
besluit:

Weg beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: Programma door Annemarie Lodder
besluit:

Brug beheren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Weg herprofileren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Speeltuingebouw exploiteren

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Bedrijventerrein ontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden:
besluit:

Bushalte aanleggen

wens eigenaar:

stadregio
wens belanghebbenden:
besluit:

Bewoners wonen

wens eigenaar:

Uitvoeren dmv procesaanpak
wens belanghebbenden:
besluit:

Ruimtelijke omgeving herontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: herontwikkeling sport
besluit:

Ruimtelijke omgeving herontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: Verwijdering van de huidige A9, leefbaarheid van weghalen, en de herbestemming
besluit:

Ruimtelijke omgeving herontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: Herontwikkeling bedrijventerrein
besluit:

Ruimtelijke omgeving herontwikkelen

wens eigenaar:

dorpshuis,
wens belanghebbenden: herontwikkeling wonen, voorziening en park
besluit:

Ruimtelijke omgeving herontwikkelen

wens eigenaar:

wens belanghebbenden: herontwikkeling wonen
besluit:

Bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid beheren

wens eigenaar:

beheersclub is failliet, beheer verbeteren
wens belanghebbenden: gemeente: goed functionerend beheerclub
besluit: